راهنمای دریافت وقت فوری سفارت کشور فرانسه

 وقت سفارت فرانسه VFS

براي گرفتن وقت سفارت فرانسه مي توانيد از طريق سايت سفارت فرانسه و يا دفتر خدمات ويزا VFS گلوبال اقدام نماييد. وقت سفارت فرانسه به دو صورت عادي و يا فوري است. وقت سفارت در دفتر خدمات ويزاي VFS گلوبال به صورت عادي و ويژه است. وقت ويژه سفارت تنها تفاوتي که با وقت عادي سفارت فرانسه دارد در ارائه خدمات است و متقاضيان وقت ويژه سفارت خدمات با کيفيت بالاتري مانند پذيرايي، مبلمان راحت و ... به هنگام مراجعه دريافت مي کنند و تأثيري در سرعت ارائه خدمات و صدور ويزا ندارد. 
 
انواع وقت سفارت فرانسه 
وقت سفارت فرانسه شامل وقت عادي سفارت فرانسه و وقت فوري سفارت فرانسه مي شود. در صورتي که زياد عجله اي براي سفر خود نداريد مي توانيد خودتان براي وقت عادي سفارت فرانسه اقدام نماييد زيرا گرفتن وقت سفارت امري زمان بر است و بستگي به روز ها و زمان هايي دارد که سفارت بر روي سايت خود مشخص مي کند. بعضي اوقات تا چند ماه آتي نيز نمي توانيد وقت سفارت خود را بگيريد. زماني که وقت سفارت خود را گرفتيد مي توانيد مدارک خود را تهيه و ترجمه نماييد تا در زمان مشخص شده به موقع در محل سفارت حاضر شويد. در صورتي که براي شرکت در يک سمينار، کنفرانس و يا سفر خود عجله داريد و مدارک شما براي سفر حاضر است و  مي خواهيد سريع تر به سفارت مراجعه نماييد بايد براي گرفتن وقت فوري سفارت فرانسه اقدام نماييد.
 
چگونه وقت سفارت فرانسه بگيريم؟
وقت سفارت فرانسه را مي توانيد از طريق سفارت فرانسه و يا دفتر خدمات ويزا VFS گلوبال بگيريد. براي گرفتن وقت عادي سفارت فرانسه از طريق VFS بايد ايميلي با اطلاعات لازم درباره سفرتان و پاسپورتتان به آدرس appointmentfrance@vfshelpline.com ارسال نماييد و بعد از تقريبا يک هفته تاريخ موجود را براي شما ارسال مي کنند. براي گرفتن وقت عادي سفارت فرانسه از طريق سفارت فرانسه بايستي به سايت سفارت فرانسه Visas.teheran@diplomatie.gouv.fr مراجعه نماييد. 
 
مراحل گرفتن وقت سفارت فرانسه
مراحل گرفتن وقت سفارت فرانسه به شکل زير است:
در ابتدا شما بايد ببينيد که آيا شرايط لازم براي گرفتن ويزاي فرانسه را داريد يا خير. در صورت دارا بودن شرايط، شما بايد ببينيد که هدفتان از سفر به کشور فرانسه چيست و کدام يک از انواع ويزاي شينگن فرانسه شامل حالتان مي شود. پس از مشخص شدن نوع ويزا و هدفتان، مي توانيد چک ليست مدارک لازم براي اخذ ويزاي شينگن فرانسه بسته به نوع ويزا را از طريق وبسايت سفارت، مرکز خدمات ويزاي VFS گلوبال  دريافت نماييد. پس از گردآوري و ترجمه مدارک لازم براي ويزاي شينگن فرانسه، نوبت به گرفتن وقت سفارت فرانسه مي رسد. براي گرفتن وقت سفارت بايد اطلاعات پاسپورت خود به همراه اطلاعات سفرتان را براي سفارت ايميل نماييد و يا از طريق وبسايت VFS گلوبال، پروفايل خود را ايجاد کرده و درخواست ويزاي خود را ثبت کرده و وقت سفارت خود را بگيريد.