شرایط دریافت و مدارک لازم برای ویزای والدین کانادا

سوپر ویزای کانادا چیست؟ 
از اول دسامبر 2011، والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها که در ایران زندگی می کنند می توانند از طریق اخذ سوپر ویزا به دیدن بستگان خود در کانادا بروند. این ویزا این امکان را به والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ های شهروندان کانادایی و مقیمان دائم می دهد که به مدت دو سال به کانادا سفر کنند. بازدیدکنندگان می توانند چندین سفر بدون درخواست ویزای مجدد در این مدت به کانادا را داشته باشند و سوپر ویزا به مدت 10 سال اعتبار دارد.
 
برای سوپر ویزا که مخصوص پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ است باید موارد زیر را  ارائه نمایید :
-    یک تعهدنامه از حمایت مالی شما از والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ برای اقامت آنها در کانادا نوشته و امضا کرده
-    اثبات این موضوع که میزان درآمد شما بر اساس LICO برای تعداد کل افراد خانواده از جمله والدین بازدیدکننده و پدر بزرگ و مادر بزرگ کافی و مناسب است
فراموش نکنید که اطلاعاتی که در این جا بیان شد تنها به عنوان راهنما است و به شما کمک می کند که چگونه دعوت نامه خود را بنویسید. بعضی از دفاتر ویزا ممکن است از شما درخواست کنند که دعوت نامه تان را نزد اسناد رسمی جهت امضا ببرید. 
 
 
چه کسانی شرایط لازم جهت اخذ سوپر ویزا را ندارند؟
-    سایر اعضای خانواده از جمله برادر، خواهر، عمو، عمه و سایر نسبت های خانوادگی مشمول این ویزا نمی باشند.
-    والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ مهاجرین کانادا شامل این ویزا نمی شوند، کسانی که اقامت دائم دارند واجد شرایط هستند.
-    بازدیدکنندگانی که قصد اقامت در کانادا را دارند واجد شرایط نیستند. این ویزا برای بازدیدکنندگانی که قصد دارند تنها به صورت موقت و برای مدت اقامت دو سال در نظر گرفته شده است. 
-    بازدیدکنندگانی که بدون بیمه باشند یا در بیمه آن ها موارد توضیح داده شده مثل: مدت اعتبار، سقف پوشش بیمه ای لازم را ندارد واجد شرایط نیستند.