انواع دعوتنامه کانادا

 منظور از دعوتنامه کانادا چيست؟

دعوتنامه کانادا يک نامه امضا شده ساده از طرف کسي است که شما را به خوبي مي شناسد و در کانادا زندگي مي کند و با اين نامه شما را به کشور کانادا دعوت مي کند. اين شخص مي تواند دوست شما، خانواده يا شريک تجاري شما باشد، اما اين موضوع را فراموش نکنيد بايد کسي باشد که با شما ارتباط نزديکي دارد و مي تواند هويت و هدف شما را از سفر به کشور کانادا توصيف و مشخص نمايد. در واقع منظور از دعوتنامه اين است که شخص دعوت کننده در کانادا از کنسولگري کانادا درخواست مي کند که به شما ويزا و اجازه ورود به کشور کانادا را بدهند. 
اين موضوع همچنين به معناي نوعي تضمين از طرف شخص دعوت کننده به کنسولگري است که شما در زمينه انگيزه و هدف از سفرتان به کشور کانادا اطلاعات درستي را ارائه داده ايد و کشور را قبل از اتمام ويزايتان ترک خواهيد کرد. همچنين در صورتي که شما توانايي مالي کافي را نداشته باشيد، فرد دعوت کننده، شما را از لحاظ مالي حمايت خواهد کرد. 
درسته که دعوتنامه جزء مدارک الزامي اخذ ويزا نيست اما به عنوان يک مدرک اضافي شانس موفقيت اخذ ويزاي شما را افزايش مي دهد و به شفاف سازي اين موضوع که چرا کنسولگري بايد به شما ويزاي کانادا را بدهد کمک بسزايي مي کند. پس دعوتنامه پرونده ويزاي شما را تحکيم مي بخشد. 
 
شرايط دعوتنامه کانادا چيست؟ 
-    فرد دعوت کننده حتما بايد در کانادا اقامت داشته باشد يعني يا بايد سيتيزن باشد يا اقامت دائم داشته باشد.
-    فرد دعوت کننده شما نمي تواند يک مهاجر غير قانوني يا شخصي که حضور قانوني در کانادا ندارد باشد.
-    فرد دعوت کننده بايد بالاي 18 سال باشد. 
-    فرد دعوت کننده بايد شاغل باشد و گردش مالي و درآمد کافي داشته باشد.
-    دعوت نامه بايد همراه با اطلاعات شخص دعوت کننده و اطلاعات متقاضي ويزا پر شود. 
-    فرد دعوت کننده بايد نامه دعوتنامه را توسط يک وکيل يا دفاتر اسناد رسمي برابر با اصل کند و نزد يکي از اين افراد امضا نمايد و سپس براي شما ارسال کند تا بتوانيد با مدارک ويزاي خود به کنسولگري ارائه دهيد.
 
ويزاي توريستي کانادا با دعوتنامه
معمولاً افرادي که براي رفتن به کشور کانادا قصد بازديد از دوست خود، يکي از اعضا خانواده يا شرکت در يک کنفرانس و يا جلسه کاري را دارند، داشتن دعوتنامه براي آن ها يکي از ملزومات است. همه کاري که بايد انجام دهيد اين است که از دوست خود يا برگزار کننده کنفرانس يا شرکت بخواهيد که دعوتنامه اي را براي شما تنظيم و ارسال نمايد. اگر شما نياز به ويزاي توريستي کانادا با دعوتنامه را داريد، اين موضوع را به خاطر داشته باشيد که داشتن دعوتنامه به معناي اخذ ويزا تضميني نمي باشد. افسر ويزا يا مأمور دفتر مهاجرت متقاضيان ويزا را ارزيابي مي کنند و در صورتي که متقاضي واجد شرايط باشد ويزاي او صادر مي شود.  
انواع دعوتنامه کانادا 
انواع دعوتنامه براي ويزاي توريستي کانادا عبارتند از: دعوتنامه خويشاوندي، دعوتنامه شرکت در سمينار و همايش ها، دعوتنامه دوره هاي آموزشي و دعوتنامه جلسه يا بازديد هاي کاري
 
1.    دعوتنامه خويشاوندي : 
بهتر است که تصور کنيد عروسي دختر شما نزديک است و شما برادرتان را براي شرکت در جشن عروسي دعوت کرده ايد. برادر شما خارج از کانادا زندگي مي کند و شما مي دانيد که برادرتان براي شرکت در مراسم نياز به اخذ ويزا دارد و مايل هستيد که به او کمک کنيد تا اين پروسه اخذ ويزا تا حد امکان شفاف و بدون مشکل پيش برود. با اين حال، شما هيچ تجربه قبلي در زمينه مهاجرت نداريد و احساس بيهوده بودن مي کنيد. چگونه مي توانيد به او کمک کنيد؟ در اينجا يک راه وجود دارد و شما به عنوان فردي که او را به کانادا دعوت مي کند، مي توانيد تنها با نوشتن يک نامه دعوتنامه، سفر بدون دردسري را براي او ايجاد نماييد. 
به اين نوع دعوتنامه، دعوتنامه خويشاوندي مي گويند که فرد دعوت کننده مي تواند يکي از اعضاي خانواده يا دوستان خود را جهت بازديد به کشور کانادا دعوت نمايد. اعضاي خانواده اي که شما مي توانيد برايشان دعوتنامه ارسال کنيد شامل همسر، فرزند يا فرزندان تحت تکلف، پدر، مادر، خواهر، برادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خاله، عمه، دايي و عمو مي شوند.
نمونه دعوتنامه زير براي فرزنداني است که اقامت کانادا را دارند و والدينشان در کشور ديگري مثل هند زندگي مي کنند. در اين نامه فرزندان قصد دارند والدينشان را براي ديدن آنها به کانادا دعوت کنند. گيرنده اين نامه مرکز درخواست ويزاي کانادا است. هدف اين بازديد اجتماعي است. در اين نامه، فرزندان از کشور کانادا براي اجازه بازديد والدينشان درخواست مي کنند. در حالت عادي فکر مي کنيم که گيرنده دعوتنامه، مهمان دعوت کننده است اما گيرنده دعوتنامه هميشه براي مرکز درخواست ويزا مي باشد.
اين موضوع را فراموش نکنيد که براي دعوت والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ مي توانيد از نوع ديگر ويزا به نام سوپر ويزا استفاده نماييد. و در صورتي که فرد دعوت کننده قصد دعوت يکي از اقوام به غير از والدين، فرزندان و همسر را داشته باشد بايد دعوت کننده مجرد باشد و بالاي 18 سال سن داشته باشد.
 
2.    دعوتنامه شرکت در سمينار و همايش ها :
شما براي شرکت در سمينار، همايش و کنفرانس هايي که در کشور کانادا برگزار مي شود نياز به ويزاي توريستي داريد و يکي از مدارک مورد نياز که علت سفر شما به کشور کانادا را بيان مي کند داشتن دعوتنامه از طرف يرگزار کننده آن سمينار، کنفرانس، همايش و شرکت و ... که قصد شرکت در آن را داريد مي باشد. بيشتر سازمان دهندگان و برگزار کنندگان کنفرانس از اين موضوع آگاه هستند که بيشتر کشورها براي سفر به کشور کانادا نياز به دعوت نامه دارند. شرکت برگزار کننده بايد اطلاعات زير را در دعوتنامه قيد کند:
1.    اسم کامل
2.    تاريخ تولد
3.    آدرس و شماره تماس فرد دعوت شده
4.    نسبت دعوت کننده با فرد دعوت شده
5.    هدف از سفر
6.    جه مدت فرد دعوت شده قصد ماندن در کشور کانادا را دارد.
7.    بيان جزئيات اقامتي و مخارج زندگي
8.    در چه تاريخي فرد دعوت شده قصد ترک کشور کانادا را دارد.
اگر شما قرار است در سميناري که در کشور کانادا برگزار مي شود شرکت کنيد و نياز به دعوتنامه داريد بهتر است تمامي اطلاعات در مورد خودتان را براي آن شرکت برگزار کننده سمينار ارسال کنيد تا آن ها بتوانند دعوتنامه را به راحتي تنظيم و برايتان ارسال نمايند. بهتر است که از آنها درخواست کنيد که دعوتنامه را براي شما با پست عادي ارسال کنند تا شما بتوانيد دعوتنامه با پاکت تمبر شده آن را در مدارک پرونده ويزايتان قرار دهيد. پاکت مهر شده مهم است زيرا نشان دهنده اصالت دعوتنامه مي باشد. با اين حال، از آن شرکت تقاضا کنيد که قبل از ارسال دعوتنامه از طريق پست، اسکن دعوتنامه امضا شده را براي شما ايميل کنند تا در صورتي که اصل دعوتنامه به موقع از طريق پست به دستتان نرسيد، بتوانيد از اسکن آن براي درخواست ويزايتان استفاده نماييد.